Hoppa till sidans innehåll
Foto: Dennis Paulsson Agneta Nilsson till höger överlämnar ordförandeklubban till Ninette Hansson. Men efter fotograferingen sa Agneta: "Du får inte ta den med dig, för det är min egen". Den behövs förstås när hon klubbar igenom beslut som ordförande i PRO Nydala.

Klubbat och klart - Ninette ny ordförande i MBA

05 MAJ 2017 14:44
Malmö Bouleallians har fått en ny ordförande. På det extra årsmötet i går nominerades Ninette Hansson från Quatre Boule. När hon efter en viss tvekan tackade ja möttes hon av spontana applåder och valdes in under stort bifall.
  • Skapad: 05 MAJ 2017 14:44

Det är en tuff uppgift som väntar efter det turbulenta år som nu lagts till handlingarna. Sviterna från det ekonomiska misslyckandet i SM har satt djupa spår i verksamheten. Nu handlar det om att överleva.

Ninette gjorde klart direkt vad hon kräver för att ta uppdraget: "Det är på villkor att klubbarna ställer upp, annars får vi lägga ned verksamheten till nästa årsmöte".

Vid det ordinarie årsmötet för drygt en månad sedan underkände medlemmarna den ekonomiska redovisningen som presenterades, liksom den dåligt underbyggda verksamhetsplanen och budgeten. Medlemmarna krävde att detta skulle göras om, varför ett nytt årsmöte utlystes.

Till gårdagens möte hade Ninette och Ing-Marie Andrén från QUA hjälpt kassören Kjerstin Andersson att bringa ordning i materialet, så att styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning kunde klubbas igenom.

Detta gällde också fastställandet av den omarbetade verksamhetsplanen och budgeten för 2017. Ninette Hansson. "Vi behöver intäkter på 500 000 per år, helst mer, om vi ska klara av det, men framför allt behöver vi ordning och reda. Med en budget har vi något att följa och stämma av mot."

Den budget som är lagd visar ett överskott på 79 000 kr. Tyvärr har det blivit en liten miss då man inte tagit med lönekostnaden för hallförståndaren Chris Ivarsson som slutade den 15 mars, vilket innebär att en del av den beräknade vinsten försvinner. Ninette kommenterar dagen efter: "Den uppgiften fanns inte med i det material vi fick. Nu måste vi givetvis justera budgeten på vårt nästa möte på tisdag."

Men jämfört med 2016 sjunker lönekostnaden drastiskt. Då var den netto 125 000 kronor, sedan arbetsgivaravgifter lagts till och lönebidrag dragits ifrån. I år hamnar den på knappt   30 000. Den budgeterade vinsten blir då i stället 50 000.

Det som ska dra in mest pengar är entréavgifterna som uppskattas till 160 000 kr och kafeterian, som beräknas ge en nettointäkt på cirka 150 000 samt uthyrning av hallen, med eller utan mat, 70 000. 

Den tyngsta utgiftsposten är förstås hyran för hallen, som uppgår till 27 000 i månaden. För 2017 har MBA fått tre hyresfria månader (juni-augusti), vilket innbär att totalsumman för året stannar vid cirka 240 000 kronor. 

I verksamhetsplanen anges i punktform hur MBA ska få ekonomin i balans så att man kan behålla Bouletoftahallen: 1) Mer företag och sponsorer och ökad försäljning i kaféet, 2) Mera hjälp från alla medlemmar i alliansföreningarna, 3) Utökad tävlingsverksamhet, 4) Fördjupat samarbete mellan medlemsklubbarna, Malmö kommun och förbundet, 5) Fler boulespelare till hallen och att dessa aktiveras så att de vill vara medlemmar i klubbarna, 6) En attraktiv hall.

Den förra styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Turerna kring SM 2016 var alltför många och märkliga. Den tillsatta SM-kommittén under ledning av MBA:s dåvarande ordförande Chalot Thomsen, tappade greppet i planeringen, hamnade dessutom i tidsbrist och fattade ett flertal märkliga ekonomiska beslut som gjorde att vinsten från arrangemanget uteblev helt. MBA tvingades dessutom låna pengar av alliansklubbarna Fjädern och Quatre Boule för att klara av inköpen veckan före .

Det saknades en budget för SM, vilket ett flertal gånger påpekades av alliansklubbarnas medlemmar, utan att något hände. Informationen om vad som pågick i förberedelserna var i princip noll. Klubbarnas representanter i MBA:s styrelse hade inget att rapportera på medlemsmötena. Kommunikationen mellan kommittén och styrelsen fungerade inte. 

MBA hamnade under hösten i en akut ekonomisk kris, vilket bland annat ledde till att hallens föreståndare inte fick sin anställning förlängd. Den förstärktes då Malmö Stad oväntat krävde MBA på 120 000 för kostnader under SM, bland annat för vakthållning. Det har sedan förhandlades ned till 92 000 kr. Något avtal som styrker skulden har ännu inte presenterats. Den betalas nu av med 5 000 per månad. 

Chalot lämnade MBA under hösten och ersattes då av Agneta Nilsson - och Kjerstin Andersson gick in som kassör efter Reidar Johanzon, som tragiskt nog avled i samband med en fiskeolycka i februari i år. Agneta tog över i ett besvärligt läge och gjorde sitt bästa för att leda verksamheten. Den främsta insatsen måste sägas vara hennes förhandlingar med Stadsfastigheter, som ledde fram till tre hyresfria månader i sommar.

Vi återkommer med en fullständig genomgång av den nya styrelsen efter dess konstituerande möte på tisdag.

Skribent: Dennis Paulsson
Epost: This is a mailto link

Ja tack!
Jag vill gärna få nyhetsbrev från Malmö Bouleallians. 
   
   OBS!
Bouletoftahallen öppen med anpassning

 

 

 

fjadern_side

 

Bildresultat för youtubelogga

Se boulefilmer på Youtube.

 

Bildresultat för vädersymboler

Vädret i Malmö

Postadress:
Malmö Bouleallians
Genarpsgatan 6
212 28 Malmö

Besöksadress:
Bouletoftahallen, Genarpsgatan 6
212 28 Malmö

Kontakt:
Tel: 0700644625
E-post: This is a mailto link

Se all info