Hoppa till sidans innehåll

Styrelse, revisorer, valberedning


MBA:s styrelse 2022

Ordförande: Kenth Svensson

This is a mailto link 070-7530592 (ring om larmet går)

Kassör: Kjerstin Andersson
0705-237979 (ring om larmet går)

Sekreterare: Agneta Nilsson (suppleant för Fjädern)

Vice ordförande: Maj-Britt Liljekvist (ordinarie för Fjädern)

Ordinarie Quatre: Christer Svensson

Supleant Quatre: Sven Jönhede

Ordinarie Konsulten: Tommy Lindell

Suppleant Konsulten: Christer Larsson

Banansvarig:  Ib Christensen

Banansvarig äger rätt att förbjuda spel på viss bana, eller hänvisa spelare

till annan bana.

.

Arkiv

MBA:s styrelse 2021

Ordförande: Kenth Svensson.
Kassör: Kjerstin Andersson.

Sekreterare: Agneta Nilsson (suppleant för Fjädern)

Vice ordförande: Anki Köhler (suppleant för Quatre Boule)

Ordinarie Fjädern: Maj-Britt Liljekvist 

Ordinarie Quatre:  Christer Svensson

Supleant Quatre: Sven Jönhede

Ordinarie Konsulten: Tommy Lindell

Suppleant Konsulten: Christer Larsson

 

Banansvarig:  Ib Christensen

Banansvarig äger rätt att förbjuda spel på viss bana, eller hänvisa spelare

till annan bana.

 

Revisorer:
Bo Friis och Ulf Ståleker

Revisor suppleanter:
Åke Kullman och Ronny Björkman

Valberedning:
FJÄ: Ib Christensen.
Konsulten: Tommy Lindell.
QUA: meddelas efter deras årsmöte.

MBA:s styrelse 2020

Ordförande Kenth Svensson.
Kassör Kjerstin Andersson.

Fjädern: ordinarie Maj-Britt Liljeqvist och suppl. Agneta Nilsson.
Konsulten: ordinarie Tommy Lindell och suppl Christer Larsson
QUA: ordinarie Christer Svensson och suppl Terje Nordbo

Revisor Bo Friis
Revisor Vakant
Revisorssupp- Ulf Ståleker och Åke Kullman.

Valberedning
FJÄ: Ib Christensen.
Konsulten: Tommy Lindell.
QUA: meddelas efter deras årsmöte.

MBA:s styrelse 2019

 

Ordförande: Kenth Svensson (Quatre boule) This is a mailto link 

Vice ordförande: Christer Svensson (Repr Quatre boule)

Sekreterare: Agneta Nilsson              (suppleant för Fjädern)

Kassör: Kjerstin Andersson (Fjädern) 

Ledamot: Maj-Britt Liljeqvist (repr. Fjädern) 

Ledamot: Tommy Lindell (repr. PRO Konsulten). 

Suppleant: Chister Larrson

Suppleant : Terje Nordborg (Quatre boule)

 

Banansvarig:                  Ib Christensen

                                          

Banansvarig äger rätt att förbjuda spel på viss bana, eller hänvisa spelare

till annan bana.

(Ordförandena från klubbarna i alliansen har rätt att vara med på MBA:s styrelsemöten. De har förslagsrätt men ingen rösträtt: Sven Jönhede (QUA), Tommy Andersson (Fjädern) och xxxx (PRO Konsulten), 

Revisor: Bo Friis och Einar Liljeqvist.

Rev. suppleant: Sven-Åke Hansson och Gert Dahlskog.

 

Valberedning: Ordförandena i alliansens föreningar (se ovan).

 

MBA:s styrelse fr.o.m. 13 augusti 2018

(Ska kompletteras)

Ordförande: Kenth Svensson (QUA) This is a mailto link

Vice ordförande: Vakant

Sekreterare: Tomas Wilson (suppl. Fjädern) 

Kassör: Kjerstin Andersson (Fjädern)

Ledamot: Maj-Britt Liljeqvist (repr. Fjädern)

Ledamot: Tommy Lindell (repr. PRO Konsulten). Suppleant: vakant

Ledamot: Jan Ohlin (Repr QUA)

Suppleant, QUAvakant

(Ordförandena från klubbarna i alliansen har rätt att vara med på MBA:s styrelsemöten. De har förslagsrätt men ingen rösträtt: Christer Larsson (QUA), Tommy Andersson (Fjädern) och xxxx (PRO Konsulten), 

Revisor: Bo Friis och Einar Liljeqvist.

Rev. suppleant: Ulf Ståleker och Lynn Ljungberg.

Valberedning: Ordförandena i alliansens föreningar (se ovan).

 

MBA:s styrelse fr.o.m. 9 april 2018

(Ska kompletteras)

Ordförande: Kenth Svensson (QUA) This is a mailto link

Vice ordförande: Klas Nilsson (repr. QUA)

Sekreterare: Tomas Wilson (suppl. Fjädern)

Kassör: Kjerstin Andersson (Fjädern)

Ledamot: Maj-Britt Liljeqvist (repr. Fjädern)

Ledamot: Tommy Lindell (repr. PRO Konsulten). Suppleant: vakant

Suppleant, QUAvakant

(Ordförandena från klubbarna i alliansen har rätt att vara med på MBA:s styrelsemöten. De har förslagsrätt men ingen rösträtt: Roland Bengtsson (QUA), Tommy Andersson (Fjädern) och xxxx (PRO Konsulten), 

Revisor: Bo Friis och Einar Liljeqvist.

Rev. suppleant: Ulf Ståleker och Lynn Ljungberg.

Valberedning: Ordförandena i alliansens föreningar (se ovan).

 

MBA:s styrelse fr.o.m. 5 maj 2017 (ändrat 19 oktober 2017)

Ordförande: Ninette Hansson (QUA)

Vice ordförande: Kenth Svensson (QUA) 

Sekreterare: Sven Jönhede (Representant för QUA). Suppleant: Kenth Svensson

Kassör: Kjerstin Andersson (FJÄ)

Ledamot: Maj-Britt Liljeqvist (Repr. för FJÄ). Suppleant: Gert Dahlskog 

Ledamot: Ib Christensen (Repr. för PRO). Suppleant: Tommy Lindell 

(Ordförandena från klubbarna i alliansen kan också vara med på MBA:s styrelsemöten. De har förslagsrätt men ingen rösträtt: Roland Bengtsson (QUA), Tommy Andersson (Fjädern) och Preben Andersson (PRO), 

Revisor: Bo Friis.

Suppleant: Valberedning tar fram kandidat.

Valberedning: Ordförandena i alliansens föreningar (se ovan).

 

MBA:s styrelse t.o.m. 4 maj 2017

Ordförande: Vakant fr.o.m 17 November 2016

Viceordförande: Fr.o.m 1 juni Agneta Nilsson (PRO) 

Sekreterare: Sven Jönhede (Representant för QUA)

Kassör: Kjerstin Andersson ( FJÄ ) fr.om  23 febr. 2017

Ledamot: Sven Nilsson (Repr. Fjädern)

Ledamot: Agneta Nilsson (Repr. PRO)

Ordförandena från klubbarna i alliansen är också med på MBA:s möten. De har förslagsrätt men ingen rösträtt, utom i de fall de går in som ersättare för en annan klubbrepresentant i styrelsen.

Roland Bengtsson (QUA)

Tommy Andersson (Fjädern)

Preben Andersson (PRO).

Revisorer:

Bo Friis (2 år) ).

Suppleant: Birgit Olsson (1 år)

Valberedning: Alliansföreningarnas ordföranden.

Uppdaterad: 07 SEP 2018 15:17 Skribent: Bill Jakobsson

Postadress:
Malmö Bouleallians
Genarpsgatan 6
212 28 Malmö

Besöksadress:
Bouletoftahallen, Genarpsgatan 6
212 28 Malmö

Kontakt:
Tel: 0700644625
E-post: This is a mailto link

Se all info